در حال نمایش 14 نتیجه

دستگاه میان دلت فلای دی اچ زد DHZ مدل E7007

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 128*143*207  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 242 کیلوگرم

دستگاه میان پا داخل و خارج دی اچ زد DHZ مدل E7021

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 162*81*152  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 265 کیلوگرم

دستگاه نشر دی اچ زد DHZ مدل E7005

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 130*97*152  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 250 کیلوگرم

دستگاه پارالل بارفیکس دی اچ زد DHZ مدل E7009

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 193*100*249  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 280 کیلوگرم

دستگاه جلو بازو لاری دی اچ زد DHZ مدل E7030

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 150*93*153  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 200 کیلوگرم

دستگاه پشت پا نشسته دی اچ زد DHZ مدل E7023

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 166*114*153  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 270 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل H دی اچ زد DHZ مدل E7034

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 150 *100 *152  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه سرشانه دی اچ زد DHZ مدل E7006

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 155*155*153 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 260 کیلوگرم

دستگاه پشت بازو دیپ دی اچ زد DHZ مدل E7026

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 132*105*153 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه قایقی دی اچ زد DHZ مدل E7033

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 163x129x171 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 242  کیلوگرم

دستگاه پرس سینه دی اچ زد DHZ مدل E7008

78,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1435x1125x1528 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 265 کیلوگرم

دستگاه لت عمود دی اچ زد DHZ مدل E7012

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 119х120х223 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 242 کیلوگرم

دستگاه پشت پا دی اچ زد DHZ مدل E7001

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1610x1095x1530 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه جلو ران دی اچ زد DHZ مدل E7002

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1425x1165x1528mm
 • وزن دستگاه : 250 کیلوگرم

تجهیزات بدنسازی DHZ Fitness Fusion | دی اچ رد فیوژن