نمایش 1–20 از 21 نتیجه

دستگاه بیرون ران MBH Fitness مدل MCF-019

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1730*1235*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 181 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه داخل پا MBH Fitness مدل MCF-018

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1740*1235*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 181 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه اکستنشن پا ایستاده MBH Fitness مدل MCF-016A

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 955*1255*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 185 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 60 کیلوگرم

دستگاه مولتی هیپ MBH Fitness مدل MCF-016

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1095*1140*1635 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 166 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 60 کیلوگرم

دستگاه پرس پا MBH Fitness مدل MCF-015

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1115*1795*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 212 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه جلو پا MBH Fitness مدل MCF-014

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1150*1790*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 185 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه ساق پای نشسته MBH Fitness مدل MCF-013

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1215*1770*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 210 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه پشت پا خوابیده MBH Fitness مدل MCF-013A

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1135*1700*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 185 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل قایقی MBH Fitness مدل MCF-012A

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 980*1815*2005 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 157 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل لت MBH Fitness مدل MCF-012

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1485*1850*2005 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 198 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه مسگری MBH Fitness مدل MCF-011

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1240*1250*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 179 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 60 کیلوگرم

دستگاه کرانچ شکم MBH Fitness مدل MCF-010

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1190*1285*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 164 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 60 کیلوگرم

دستگاه فیله کمر MBH Fitness مدل MCF-009

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1225*1285*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 160 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه بارفیکس کمکی MBH Fitness مدل MCF-008

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1475*1260*2335 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 225 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه پشت بازو دیپ MBH Fitness مدل MCF-007

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1230*1695*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 200 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه جلو بازو لاری MBH Fitness مدل MCF-006

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1170*1365*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 184 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل اچ MBH Fitness مدل MCF-004

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1040*1510*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 175 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 100 کیلوگرم

دستگاه سرشانه ماشین MBH Fitness مدل MCF-003

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1560*1580*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 183 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه فلای سینه MBH Fitness مدل MCF-002A

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1620*1450*1995 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 195 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم

دستگاه فلای قفسه سینه MBH Fitness مدل MCF-002

 • این محصول وارداتی می باشد.
 • برند تجاری : MBH Fitness
 • سری : MBH MCF
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی و هوم جیم
 • ابعاد دستگاه : 1505*1245*1650 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 189 کیلوگرم
 • وزن سنگ محصول : 80 کیلوگرم