دستگاه پارالل بارفیکس DHZ Prestige Series مدل E7009A

46,500,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : ۱۹۳* ۱۰۰*۲۴۹ سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 280 کیلوگرم

دستگاه پارالل بارفیکس دی اچ زد DHZ مدل E3009A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 2150*1370*2100 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 215 کیلوگرم

دستگاه پارالل بارفیکس دی اچ زد DHZ مدل E7009

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 193*100*249  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 280 کیلوگرم

دستگاه پرس بالا سینه دی اچ زد DHZ مدل E3013A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 2100*1460*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 215 کیلوگرم

دستگاه پرس سینه دی اچ زد DHZ مدل E3008A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1400*1350*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 214 کیلوگرم

دستگاه پرس سینه دی اچ زد DHZ مدل E7008

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1435x1125x1528 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 265 کیلوگرم

دستگاه پشت بازو دیپ دی اچ زد DHZ مدل E7026

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 132*105*153 سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه پشت پا DHZ Prestige Series مدل E7001a

46,500,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1610x1095x1530 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه پشت پا خوابیده دی اچ زد DHZ مدل E3001A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1800*970*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 205 کیلوگرم

دستگاه پشت پا دی اچ زد DHZ مدل E7001

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : باشگاه بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1610x1095x1530 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه پشت پا نشسته دی اچ زد DHZ مدل E3023A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1580*1050*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 220 کیلوگرم

دستگاه پشت پا نشسته دی اچ زد DHZ مدل E7023

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 166*114*153  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 270 کیلوگرم

دستگاه جلو بازو لاری دی اچ زد DHZ مدل E3030A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1200*910*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 162 کیلوگرم

دستگاه جلو بازو لاری دی اچ زد DHZ مدل E7030

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 150*93*153  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 200 کیلوگرم

دستگاه جلو پا DHZ Prestige Series مدل E7002a

46,500,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : ۱۵۲.۸*۱۱۶.۵*۱۴۲.۵ سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 250 کیلوگرم

دستگاه جلو پا دی اچ زد DHZ مدل E3002A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1400*1050*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 214 کیلوگرم

دستگاه جلو ران دی اچ زد DHZ مدل E7002

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 1425x1165x1528mm
 • وزن دستگاه : 250 کیلوگرم

دستگاه داخل پا خارج پا DHZ Prestige Series مدل E7021A

46,500,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : ۱۵۲.۸*۸۱.۵*۱۶۲.۵ سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 265 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل H دی اچ زد DHZ مدل E7034

45,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Fusion | دی اچ زد فیوژن
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ویژگی دستگاه : سازگار با محیط زیست
 • ابعاد دستگاه : 150 *100 *152  سانتیمتر
 • وزن دستگاه : 255 کیلوگرم

دستگاه زیر بغل دی اچ زد DHZ مدل E3034A

37,000,000 تومان
 • این محصول وارداتی می باشد.
 • مواد ساخته شده: فولاد
 • برند تجاری : DHZ Fitness
 • سری : DHZ Mini Apple | دی اچ زد مینی اپل
 • کشور سازنده : چین
 • کاربرد دستگاه : مرکز بدنسازی
 • ابعاد دستگاه : 1500*1300*1500 میلیمتر
 • وزن دستگاه : 194 کیلوگرم

دستگاه های سیم کش

به آن دسته از دستگاه های بدنسازی قدرتی که با استفاده از سیم و کابل و وزنه عمل چربی سوزی و عضله سازی را انجام می ‌دهند دستگاه ها سیم کش گفته می شود. استفاده از این دستگاه های بدنسازی برای رسیدن به هدف پرورش اندام و بدنسازی در بین ورزشکاران حرفه ای دیده میشود. اما این دستگاه فقط مختص این ورزشکاران نیست، بلکه افرادی که قصد کاهش وزن دارند نیز از این دستگاه ها استفاده میکنند.

کاربردهای دستگاه های سیم کش

اگر شما نیز جزو افرادی هستید که چربی اضافی در بدن خود دارید و قصد از بین بردن چربی های اضافی را دارید، صرفا تمرینات هوازی پاسخگوی نیاز شما نخواهند بود. اگر چه که با تداوم انجام تمرینات هوازی بافت بین چربی ها شکسته می‌ شود و چربی ‌های بدن شما تا حدود بسیار زیادی آب می شوند، اما با استفاده از دستگاه های قدرتی شما عضلات خود را سفت و حجیم می کنید و از داشتن بدنی شل و وارفته جلوگیری به عمل می آورید. ما در این مقاله در مورد دستگاه های سیم کش و چگونگی کار با آن ها بیشتر صحبت کرده ایم. ویژگی های این دستگاه ها برای کسانی که قصد خرید دستگاه سیم کش را دارند و یا اینکه قصد شروع ورزش با این دستگاه ها دارند، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما همراه بمانید.

ویژگی های دستگاه های سیم کش

اصلی ترین ویژگی دستگاه ها قدرتی سیم کش این است که دامنه حرکتی، میزان کشش و میزان فشاری که توسط این دستگاه ها بر روی عضلات اعمال می ‌شود قابل تنظیم و قابل کنترل است. به همین جهت نیز ورزشکار می تواند مطمئن باشد که هیچ آسیبی به عضلات او و همچنین به رباط ها و تاندون های او وارد نمی شود. این دستگاه ها ایمنی بسیار بالایی نسبت به دیگر دستگاه های بدنسازی دارند و شما در حین انجام تمرین با این دستگاه ها به هیچ مشکلی اعم از رها شدن وزنه و پارگی عضله و… برخورد نخواهید کرد.

دستگاه بدنسازی سیم کشی جزو امن ترین دستگاه های قدرتی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد حرفه ای هستند. همچنین به دلیل اینکه انتخاب وزنه از وزن های پایین تا وزن های بالا در این دستگاه امکان پذیر است، افراد حرفه ای و افراد آماتور می توانند با توجه به قدرت بدنی خود به راحتی نوع وزنه را انتخاب کرده و با دستگاه‌ بدنسازی سیم کش ورزش خود را انجام بدهند. به این صورت که این دستگاه ها از یک طرف به کابل متصل هستند و از طرف دیگر شما میتوانید وزنه را بالا و پایین ببرید.

لیست قیمت دستگاه های سیم کش

دستگاه سیم کش انواع و اقسام مختلفی دارند که ممکن است باشگاه بدنسازی تمام و کمال همه این دستگاه ها را نداشته باشد. لیست قیمت آنها نیز بستگی به نوع آن ها و مدل دستگاه دارد. همچنین برند دستگاه و وارداتی بودن آن نیز در قیمت دستگاه سیم کش تاثیرگذار خواهد بود. ما در ادامه به چند مورد از متداول ترین دستگاه هایی که در باشگاه های بدنسازی موجود هستند اشاره کرده ایم و نام آن ها را برای اطلاعات بیشتر شما بیان کرده ایم.

لیست قیمت خرید دستگاه  قدرتی بدنسازی سیم کش ذکر شده نیز در فروشگاه های مختلف متفاوت خواهد بود. در صورتی که قصد دارید از قیمت دستگاه های ارائه شده در فروشگاه ملت مارکت مطلع شوید می توانید به کاتالوگ محصولات ما مراجعه کنید و یا اینکه از طریق لینک های ارتباطی با کارشناسان فروش ما در این زمینه در تماس باشید، تا شما را به صورت کامل در مورد قیمت و در مورد تفاوت مدل های گوناگون این دستگاه ها راهنمایی کنند. انواع مختلف دستگاه های سیم کش متداول که در باشگاه بدن سازی وجود دارند عبارت از؛

دستگاه پارالل سیم کش، دستگاه کراس اور سیم کش، دستگاه فلای سیم کش، دستگاه زیر بغل سیم کش، دستگاه جلو بازو لاری سیم کش، دستگاه ساق پا ایستاده سیم کش، دستگاه پشت پا خوابیده سیم کش، دستگاه جلو پا سیم کش، دستگاه زیر بغل قایقی سیم کش، دستگاه خیاطه سیم کش و… هستند. شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دستگاه های قدرتی و بدنسازی سیم کش ارائه شده در ملت مارکت از طریق کاتالوگ محصولات اقدام نموده و تمام مشخصات فنی و ویژگی های تمرینی این دستگاه ها را مطالعه نموده و در نهایت تصمیم خود را برای خرید بگیرید.