نمایش دادن همه 7 نتیجه

اسکی ارگ باشگاهی RF مدل RF1044

34,000,000 تومان
 • سیستم عملکرد : مقاومت هوا
 • مانیتور :LED
 • سیستم انژی بدون برق

ایربایک باشگاهی RF مدل RF1041A

33,000,000 تومان
 • مقاومت هوا
 • مانیتور :LED دکمه ای
 • سیستم انتقال قدرت :تسمه ای وی شکل

ایربایک باشگاهی RF مدل RF1041B

42,000,000 تومان
 • مقاومت هوا
 • مانیتور :LED دکمه ای
 • سیستم انتقال قدرت :تسمه ای وی شکل

ایربایک باشگاهی RF مدل RF1041C

49,000,000 تومان
 • مانیتور :LED دکمه ای
 • سیستم انتقال قدرت :تسمه ای وی شکل
 • مقاومت هوا

روئینگ باشگاهی RF مدل RF1042B

52,000,000 تومان
 • سیستم انرژی :بدون برق
 • سیستم عملکرد :مقاومت هوا و مگنتی
 • مانیتور :LED

روئینگ باشگاهی RF مدل RF1042D

58,000,000 تومان
 • مانیتور :LED
 • تحمل وزن : ۱۶۰ کیلو گرم
 • سیستم عملکرد :مقاومت هواو مگنت
 • سیستم انرژی بدون برق

روئینگ باشگاهی RF مدل RF1042D

40,000,000 تومان
 • مانیتور :LED
 • تحمل وزن : ۱۶۰ کیلو گرم
 • سیستم عملکرد :مقاومت هواو مگنت
 • سیستم انرژی بدون برق