اطلاعات تماس ملت مارکت

شماره تماس ملت مارکت

تماس با فروشگاه :9539 3337 011
تماس با مدیریت : 546 18 10 0911 خانم حمزوی
تماس با مدیر فروش : 373 0 227 0911 اقای رشیدی

آدرس ملت مارکت : مازندران – ساری – خیابان 22 بهمن – انتهای نهم